วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บ่อเกลือ น่าน


www.facebook.com/naktungteaw


         บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน อำเภอบ่อเกลือ บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณส่งขาย ยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุงหลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา
 ปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก
 
การทำ เกลือ ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกระทะประมาณ 4-5ชั่วโมงให้น้ำเกลือระเหยแห้งจาก นั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้น้ำเกลือไหลลงมาในกระทะทำอย่างนี้ ไปเรื่อย จนน้ำในกระทะแห้ง
ลำธารที่ติดกับบ่อเกลือแต่น้ำในลำธารไม่เค็มนะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น