วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ

 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ตึกรูปทรงช้างสามเศียรขนาดใหญ่ มีความสูงเท่ากับตึกสูงประมาณ ๑๗ ชั้น ความสูงจากพื้นดินถึงยอด ๕๐ เมตร ตัวอาคารด้านล่างมีระเบียงรอบเป็นวงกลม ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น ๓ ส่วน ตามลักษณะไตรภูมิ คือชั้นล่างสุดเป็นชั้นบาดาลส่วนที่สอง คือ ชั้นมนุษย์โลก บนเพดานเป็นกระจกสีออกแบบเป็นรูปแผนที่โลกโดยศิลปินจากประเทศเยอรมนี
 

ชั้นมนุษย์โลก มีซุ้มพระเกตุประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมอายุเก่าแก่ถึง ๑,๓๐๐ ปี เป็นสัญลักษณ์ 


 ชั้นมนุษย์โลก เป็นชั้นที่ตกแต่งวิจิตรงดงามที่สุดด้วยลวดลายปูนปั้นประดับเบญจรงค์ ฝีมือศิลปินและช่างจากจังหวัดเพชรบุรีส่วนที่สาม คือ ชั้นสวรรค์ เป็นชั้นที่อยู่ในตัวช้าง  ชั้นนี้จะเป็นที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่า เช่น พระพุทธรูปและเทวรูป ส่วนบนผนังท้องช้าง หรือเพดานเป็นภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาลบนแผ่นกระจก เป็นรูปทวีปทั้ง ๕ และกลุ่มจักรราศี ผลงานของศิลปินชาวเยอรมันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น